Biuro Ekspertyz BES

Jesteśmy firmą działającą w branży:

ochrona środowiska

ochrona przeciwpożarowa

BHP

ocena energetyczna budynków

O nas

Zadbamy o dobry klimat w Twojej firmie

Biuro Ekspertyz BES to firma świadcząca usługi w zakresie wsparcia doradczego, dokumentacyjnego oraz technicznego dla szerokiej grupy gałęzi biznesu.

Zadbamy o środowisko naturalne, środowisko pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe w Państwa Organizacji.

 

Oferujemy usługi w zakresie oceny energetycznej budynków. Doradzamy jak obniżyć koszty eksploatacyjne obiektów budowlanych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska

Nasi eksperci zapewnią wsparcie Państwa Organizacji na etapie planowania inwestycji oraz eksploatacji instalacji.

realizujemy raporty, audyty oraz wnioski środowiskowe

oferujemy stałą obsługę oraz doradztwo ekologiczne

wykonujemy badania, pomiary i analizy badawcze

Ochrona przeciwpożarowa

Zapewniamy nadzór nad wieloma aspektami ochrony przeciwpożarowej.

Działamy w zakresie dokumentacyjnym, doradczym oraz praktycznym.

Wyposażamy obiekty w sprzęt gaśniczy i ewakuacyjny, realizujemy oznakowanie BHP i p.poż, wykonujemy badania i przeglądy sprzętu przeciwpożarowego.

Ocena energetyczna budynków

Nasi audytorzy wykonują charakterystykę energetyczną budynków istniejących i projektowanych.

Wystawiamy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz wykonujemy projektowaną charakterystykę energetyczną.

Doradzamy jak obniżyć koszty eksploatacyjne budynków, przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycyjnych.

BHP

Nasi specjaliści zapewnią bezpieczne, zgodne z wymaganiami prawnymi warunki pracy w Państwa Organizacji.

Zapewniamy stałe doradztwo

Wykonujemy szkolenia wstępne i okresowe

Prowadzimy dokumentację BHP