BHP

BHP – praca w przyjaznym środowisku

"

Nasza oferta

Oferujemy usługi związane z nadzorem nad prawidłowymi warunkami pracy.

Wykonujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe:

wstępne

okresowe

dla pracodawców

Posiadamy wymagane prawem uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie branżowe. Współpracujemy z wiodącymi specjalistami oraz jednostkami badawczymi.

Wykonujemy następującą dokumentację i opracowania:

oceny ryzyka zawodowego

audyty wewnętrzne

dokumentacje powypadkowe

instrukcje stanowiskowe

regulaminy zakładu pracy

Zapewniamy profesjonalne i fachowe doradztwo z zakresu:

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

tworzenia instrukcji BHP

zadań służby BHP