Ochrona przeciwpożarowa

Prewencja – bezpieczeństwo pożarowe od podstaw

"

Nasza oferta

Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla obiektów projektowanych oraz eksploatowanych.

Wykonujemy dokumentacje i opracowania w następującym zakresie:

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

operaty przeciwpożarowe

ekspertyzy techniczne

oceny zagrożenia wybuchem

Posiadamy wymagane prawem uprawnienia oraz współpracujemy z wiodącymi fachowcami w branży ochrony przeciwpożarowej.

Realizujemy działania związane z:

wyposażeniem obiektów w sprzęt gaśniczy i ewakuacyjny

wykonaniem oznakowania sprzętu przeciwpożarowego oraz elementów ewakuacyjnych

realizacją przeglądów urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty, drzwi i okna p.poż)

kompleksowym przygotowaniem obiektów do kontroli i odbiorów budowlanych

szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Specjalizujemy się w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów:

handlowych i usługowych

gospodarki odpadowej

inwentarskich i rolniczych

przemysłowych

użyteczności publicznej