Ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój – sprawiedliwy sposób działalności gospodarczej

"

Nasza oferta

Oferujemy realizację specjalistycznych opracowań, raportów oraz audytów z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w branży odpadowej, OZE, wodnościekowej, emisyjnej oraz rolniczej.

Nasi eksperci przygotują dla Państwa spersonalizowaną dokumentację w następującym zakresie:

wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych

wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów

wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

wnioski o wydanie pozwoleń na emisję substancji do powietrza

zgłoszenia instalacji powodujących emisję substancji do powietrza

wnioski o wydanie pozwoleń i zgód wodnoprawnych

Przeprowadzimy Państwa przez proces realizacji działań inwestycyjnych.

Wykonujemy:

karty informacyjne o planowanym przedsięwzięciu

raporty oceny oddziaływania na środowisko

analizy propagacji hałasu w środowisku

analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

przeglądy i inwentaryzacje przyrodnicze

Zapewniamy stałą obsługę podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie:

systematycznego informowania o przepisach i zobowiązaniach prawnych

rejestracji i obsługi platform środowiskowych - BDO, KOBIZE, PRTR

naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

realizacji pozostałych zobowiązań ewidencyjnych i sprawozdawczych

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do rzetelnego obliczania śladu węglowego.

Wykonujemy:

audyty pozwalające zidentyfikować źródła emisji zorganizowanej i niezorganizowanej

wyliczenia emisji gazów cieplarnianych oparte na referencyjnej metodyce

analizę działań pozwalających na obniżenie śladu węglowego w organizacji

Oferujemy realizację badań, pomiarów i analiz badawczych wybranych komponentów środowiska:

pomiary hałasu emitowanego do środowiska

pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych

badania laboratoryjne wody, gleby, ścieków oraz odpadów